English
English
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Lượt xem: 4330

MOCABI ĐẶC HIỆU TUYẾN TRÙNG

Mã sản phẩm : mocabinematode

0.00
Số lượng:

  KINH NGHIỆM SỬ DỤNG:
  Hướng dẫn sử dụng:
  Pha loãng 240ml với 200L nước. Phun tưới ướt phần đất hoặc gốc có bón PALILA 500WP.
  Có thể tưới kỹ từ trên ngon xuống, dung dịch MOCABI sẽ làm sạch bênh nấm trên lá cũng như tăng hoạt lực trừ tuyến trùng dưới đất.
  Phun tưới định kỳ 1 tuần/ lần trong 2 tháng đầu và 1 tháng/ lần từ tháng thứ 3

  NGUYÊN LÝ:
  Theo nhiều nghiên cứu khoa học và thực nghiệm thực tế mà chúng tôi quyết định phân lập cải tạo hai chủng nấm có lợi này như SẢN PHẨM TRỢ LỰC cho sản phẩm trừ tuyến trùng sinh học PALILA 500WP (đăng ký số 2311/12RR), ngoài chức năng trừ bệnh nấm khó diệt vốn có.

  Nấm Cheatomium và Tricoderma của MOCABI Đặc hiệu  này có tác dụng ức chế tiêu diệt hiệu quả với tuyến trùng theo nguyên tắc :
  - hiện diện với mật độ cao và phát triển mạnh ở vùng rễ của cây và phát triển ngay trên rễ. Ngay cả khi rễ phát triển dài hơn 1m phía dưới mặt đất và chúng có thể tồn tạo và còn hiệu lực cho đến 18 tháng sau khi sử dụng
  - Cạnh tranh nguồn thức ăn.
  - Tiết chất kháng sinh gây chết nấm gây hại rồi tiếp tục tiết Enzym phân hủy và ăn xác nấm gây hại. Tăng đề kháng cho rễ kháng các nấm hại xâm nhập cùng tuyến trùng
  - Nấm Cheatomium và Tricoderma cũng tấn công tuyến trùng bằng cách tiết chất kháng sinh gây chết tuyến trùng, sau đó bao vây với số đông rồi giết chết tuyến trùng, gọi là 
  cơ chế thắt chặt cổ tuyến trùng.