AZABA 0.8 EC (100ml)

  • NS00366

Tên thuốc: Azaba 0.8EC

Hoạt chất : Abamectin 5g/L + Azadirachtin (Neem Oil) 3g/L


Số đăng ký: 4999/ CNĐKT-BVTV
Thời gian lưu hành: 3/5/2017 -> 3/5/2022

sâu tơ/ bắp cải; sâu đục quả/ đậu trạch, vải; nhện đỏ, sâu ăn lá, sâu vẽ bùa/cam; sâu xanh/ thuốc lá; nhện đỏ, rầy xanh/ chè; sâu cuốn lá, rầy nâu/ lúa

 

100ml
  • 100ml