BEBAHOP 40WP

Liên hệ

Hoạt chất :    GA3

Gibberellic acid 40%

Tan đều - bám chặt - không lãng phí tiền mặt