ĐẶC TRỊ TUYẾN TRÙNG SINH HỌC PALILA 500WP

  • NS00336

Thành phần : Paecilomyces Lilacinus

Hàm lượng : 5 x 10cfu/g

Lượng dùng : 250g pha với 200L nước hoặc rải  10kg/hecta

Cách dùng : đổ tưới gốc hoặc trộn với phân hữu cơ rải gốc, luôn giữ ẩm cho đất

Cơ thể tuyến trùng được bao bọc bằng lớp vỏ cutin và vỏ trứng được cấu tạo bởi ba lớp riêng biệt: lớp vitelline bên ngoài, lớp chitin và lớp lipoprotein bên trong. Nấm Paecilomyces Lilacinus có khả năng sản xuất các loại enzyme để phân hủy lớp vỏ và vỏ trứng của chúng. Hai enzyme quan trọng cho quá trình xâm nhiễm của nấm là chitinase và protease.

Chúng sẽ tiếp xúc và phá hủy lớp vỏ của trứng tuyến trùng làm cho trứng không thể nở được.

Đối với tuyến trùng các bào tử nấm sẽ bám vào phá hủy lớp vỏ và xâm nhiễm vào bằng các enzyme được tiết ra, sau đó sử dụng chất dinh dưỡng có trong ký chủ để hình thành sợi nấm, nấm sẽ phát triển và dần phá hủy bên trong làm cho tuyến trùng bị biến dạng hoàn toàn rồi chết đi.

Nấm Paecilomyces Lilacinus có khả năng tạo bào tử tốt ở môi trường có pH trung tính và hơi acid, nấm phát triển tốt nhất ở pH 5, sự phát triển càng bị ức chế khi pH tăng cao