English
English
Tiếng Việt
Tiếng Việt

Giới thiệu

  30/05/2015

Công ty Nông Sinh được thành lập từ những năm 2000.

Đến nay, chúng tôi vẫn kiên định mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, không gây hại sức khoẻ con người.

Bộ sản phẩm Nông Sinh đều là những thành tựu tiên tiến của lĩnh vực công nghệ sinh học và công nghệ phân tử.

Dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thiện hơn.

Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, vì nền nông nghiệp XANH và sức khoẻ  con cháu chúng ta.

 

Bình luận