English
English
Tiếng Việt
Tiếng Việt

CÔNG TY TNHH NÔNG SINH

  • Địa chỉ: Thôn An Sơn 2 - Xã Thượng Mỗ - Huyện Đan Phượng - Hà Nội - Việt Nam
  • Điện thoại: 024-3.9999977 hoặc 024-3.9999927
  • Di động: 0977.28.5555
  • Email: : info@nongsinh.com.vn, nongsinhvietnam@gmail.com
  • FB : www.facebook.com/nongsinhvietnam

Liên hệ