MULTI FUNCTION GREEN EARTH

  • NS00332

Thành phần :

Tập đoàn bào tử vi sinh có lợi cải tạo đất, phân giải chậm dinh dưỡng cho rễ và trừ mầm bệnh trong đất :

Ketomium  1.5 x 108

Trichoderma 1.2 x 108

Paecilomyces Lilacinus 2.9 x 106

Lactobacilus sp 1 x 108

Bacillus Subtilis....

 

Bổ sung :

Humic Acid 10%

Organic Fulvic 5%

Vi khoáng Tengri Tagh

 

Tác dụng với đất

Cải tạo đất bạc màu

Kich rễ

Tăng PH

Diệt mầm bệnh trong đất

Trừ tuyến trùng

Cân bằng ion

Bổ sung dinh dưỡng khoáng chất cho cây trồng

 

Tác dụng với cây trồng và nông sản :

- Hoạt hoá hệ dinh dưỡng và gen cây trồng

- Kháng bệnh

- Tăng chất lượng nông sản ( chắc trái đẹp quả, tăng tỷ lệ đậu hoa đậu trái, ngọt trái...)

- Hoa cây cảnh : kích rễ mạnh, bền hoa, tăng tone màu