BIOGLY 88.8SP

Là sản phẩm trừ cỏ phụ gia thảo mộc. Hiệu lực nhanh, sâu.

Hoạt chất : Glyphosate ammonium

Hàm lượng : 88.8%
 
Đối tượng : cỏ vườn / cà phê , cao su
                  trinh nữ thân gỗ/ cà phê