Thời sự nông nghiệp

Hiển thị

Đài thơm 8 năng suất hơn 68 tạ/ha ở đất cằn...

THANH HÓA Cánh đồng lớn 11 ha trồng giống lúa Đài thơm 8 đạt năng suất hơn 68 tạ/ha, trừ chi phí, lợi nhuận đạt bình quân ước đạt...

Xem thêm

Vượt thách thức vụ đông xuân nhờ chuyển đổi và...

Trong bối cảnh giá vật tư, chi phí sản xuất tăng cao, các mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả và liên kết sản xuất đã giúp...

Xem thêm

Trợ cấp lương thực, thực phẩm- lựa chọn rủi ro?

Giá lương thực tăng cao cộng thêm vấn đề biến đổi khí hậu và mất mùa ở nhiều vùng sản xuất nông nghiệp khiến nhiều quốc gia có nguy cơ lâm...

Xem thêm

EU chia rẽ vì khủng hoảng lương thực, phân bón

Nội bộ khối liên minh châu Âu (EU) đang chia rẽ về cách giúp các quốc gia nghèo hơn chống lại cuộc khủng hoảng lương thực và giải quyết tình trạng...

Xem thêm

Gần 60 nghìn ha cà phê được tái canh, ghép cải tạo

LÂM ĐỒNG Giai đoạn 2015 - 2021, gần 60 nghìn ha cà phê của Lâm Đồng đã được tái canh, ghép cải tạo. Giai đoạn 2022 - 2025. Nhiều mô hình năng...

Xem thêm

Ăn 'quả đắng' vì giống mắc ca đểu

ĐĂK LĂK Giống mắc ca trôi nổi trên thị trường, không đảm bảo chất lượng khiến không ít người dân trồng mắc ca mỏi mòn chờ đợi 5 - 6...

Xem thêm