EXTRA BACILLUS (500ml)

  • bacillus
THÀNH PHẦN : một siêu tập hợp vi sinh vật
- Cheatomium spp
- Trichoderma spp
- Paecilomyces spp
- Bacillus Subtilis (Konka)
- Brevibacillus brevis JK2
- Bacillus Subtilis 108
- Paenibacillus polymyxa SQR21
- Bacillus Firmus
- Bacillus amyloliquefaciens SQR9
- Bacillus megaterium
- Photosynthetic bacteria
HÀM LƯỢNG :  > 1010 cfu/ml
 
 
 
 
500ml
  • 500ml
Chuyên trị :
- Bệnh héo cây con, thối cổ rễ trên cây con, thán thư, mốc xám, thối đọt non, đốm trắng
- Bệnh sương mai, thối quả, héo rũ, héo xanh, chết dây trên cà chua, ớt, dưa, bầu bí,...
- Bệnh thối nhũn, khô đầu lá, thối ướt do vi khuẩn...trên hành, tỏi
- Tăng cường khả năng quang hợp
- Cải tạo đất, trừ mầm bệnh trong đất
- Trừ tuyến trùng trong đất
 
Liều dùng:  500ml / 200 L nước
 
Đổ- tưới - phun lá - nhỏ giọt đều được
 
 
ĐẤT SẠCH SẼ, chỉ có Trichoderma và Bacillus  sau  1 tháng xử lý :