QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

10:14 - 18/09/2020

Diệt chuột tập trung vùng xen canh
Hiệu quả diệt chuột tập trung ở Phú Xuyên
Diệt 2,5 triệu con chuột bảo vệ vụ xuân
Những lưu ý phòng trừ chuột, ốc bươu vàng hiệu quả
Kết hợp bẫy bán nguyệt và bả trong diệt chuột tập trung

Các quy trình sản xuất cẩn thận , khép kín nhằm tránh các vấn đề về chất lượng :

  • Chọn giống liên tục, giống vi sinh không được thoái hoá (vì sau nhiều lần nhân giống hoặc qua thời gian dài bảo quản giống sẽ yếu đi rất nhiều), kiểm tra có thể rất nhiều bào tử nhưng thực tế lại không có hiệu lực cao
  • Tránh nhiễm sản phẩm
  • Thời gian bảo quản kéo dài