QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

10:14 - 18/09/2020

Tàn tạ vùng cam Cao Phong
20 người nhập viện nghi dùng nước nhiễm thuốc trừ cỏ
Thảo thơm cây dứa Hà Trung
Bị 'biển vây', xã đảo vẫn trồng khoai, gieo lúa nhờ đê ngăn mặn
Nhiều hồ thủy lợi báo động nguồn nước

Các quy trình sản xuất cẩn thận , khép kín nhằm tránh các vấn đề về chất lượng :

  • Chọn giống liên tục, giống vi sinh không được thoái hoá (vì sau nhiều lần nhân giống hoặc qua thời gian dài bảo quản giống sẽ yếu đi rất nhiều), kiểm tra có thể rất nhiều bào tử nhưng thực tế lại không có hiệu lực cao
  • Tránh nhiễm sản phẩm
  • Thời gian bảo quản kéo dài