QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

QUY TRÌNH SẢN XUẨT MOCABI SL

10:14 - 18/09/2020

Trồng rau nhút, cực nhọc nhưng có tiền
Tre tứ quý, cây trồng đa giá trị
Nông dân Quảng Trị trầm trồ cà phê tái canh
Sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ, mục tiêu xuất khẩu
Lào Cai từng bước 'nói không' với hóa chất trong nông nghiệp

Các quy trình sản xuất cẩn thận , khép kín nhằm tránh các vấn đề về chất lượng :

  • Chọn giống liên tục, giống vi sinh không được thoái hoá (vì sau nhiều lần nhân giống hoặc qua thời gian dài bảo quản giống sẽ yếu đi rất nhiều), kiểm tra có thể rất nhiều bào tử nhưng thực tế lại không có hiệu lực cao
  • Tránh nhiễm sản phẩm
  • Thời gian bảo quản kéo dài