MOCABI NANO ELICITOR là gì

MOCABI NANO ELICITOR là gì

07:13 - 28/09/2020

Sản phẩm Nano Mocabi là một phát minh của giáo sư Kasem Soytong

Chiết tách các thành phần hiệu lực từ các chủng nấm Chaetomium và Trichoderma sau đó tiến hành Nano hoá.

Sản phẩm có thể dùng chung với các sản phẩm trừ sâu trừ bệnh hoá học khác như một chất dẫn thấu tăng lực.

Hiệu lực nhanh hơn 4 ngày so với  sản phẩm MOCABI SL

Diệt chuột tập trung vùng xen canh
Hiệu quả diệt chuột tập trung ở Phú Xuyên
Diệt 2,5 triệu con chuột bảo vệ vụ xuân
Những lưu ý phòng trừ chuột, ốc bươu vàng hiệu quả
Kết hợp bẫy bán nguyệt và bả trong diệt chuột tập trung