MOCABI NANO ELICITOR là gì

MOCABI NANO ELICITOR là gì

07:13 - 28/09/2020

Sản phẩm Nano Mocabi là một phát minh của giáo sư Kasem Soytong

Chiết tách các thành phần hiệu lực từ các chủng nấm Chaetomium và Trichoderma sau đó tiến hành Nano hoá.

Sản phẩm có thể dùng chung với các sản phẩm trừ sâu trừ bệnh hoá học khác như một chất dẫn thấu tăng lực.

Hiệu lực nhanh hơn 4 ngày so với  sản phẩm MOCABI SL

Trồng rau nhút, cực nhọc nhưng có tiền
Tre tứ quý, cây trồng đa giá trị
Nông dân Quảng Trị trầm trồ cà phê tái canh
Sản xuất măng tây xanh theo hướng hữu cơ, mục tiêu xuất khẩu
Lào Cai từng bước 'nói không' với hóa chất trong nông nghiệp